KSIĄŻKI ARTYKUŁY I RECENZJE HISTORYCZNE. Fan Windsorów, pasjonat Bałkanów.

HISTORIA ALTERNATYWNA: CO BY BYŁO, GDYBY?

poniedziałek, 02 września 2013 

Przyznam, że to dosyć kontrowersyjna postać i każda odpowiedź jest/ może być nieodpowiednia, gdyż proces upadku Rzeczypospolitej był już posunięty bardzo. Moje rozważania maja sens, jedynie wtedy, gdy założymy, iż królem zamiast Poniatowskiego byłaby jakaś silna postać (indywiduum)

 • brak/koniec dalszego uzależnienia od Rosji
 • brak obiadów czwartkowych i ich kulturalnych skutków
 • brak konfederacji
 • brak rozbiorów
 • brak Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja
 • Canaletto nie przybywa do Polski

Macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak to wpisujcie, nie jest łatwo odpowiedzieć w tym przypadku co by było, gdyby :-)


sobota, 04 maja 2013

Nachodziła mnie ta refleksja wielokrotnie.

 • Pochód komunizmu do innych krajów byłby zatrzymany, 
 • Romanowowie utrzymaliby się na tronie, a Rosja nie wycofała by się z pierwszej wojny światowej 
 • czy możliwe byłoby wtedy uzyskanie niepodległości przez Polskę?    Jak sądzicie? Zapraszam do wspólnej dyskusji :-)

Na pewno sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości stanęła by pod znakiem zapytania - możliwe, że starano by się scalać ziemie rdzennie polskie pod berłem cara.

wtorek, 26 lutego 2013 

 • Bona umiera spokojną śmiercią ze starości w Polsce, a nie ginie otruta w Bari
 • Bari i Rossano przypadają Polsce, nie są zajęte przez Habsburgów
 • majątek ruchomy Bony zostaje w Polsce, dzięki czemu władza Zygmunta Augusta jest wzmocniona
 • Zygmunt August wskutek działań Bony po raz czwarty się żeni, dzięki Bonie z którąś z księżniczek włoskich lub francuskich (byc może pojawia się męski potomek)
 • Bona nie pożycza Habsburgom pieniędzy, poprzez co powiedzenie "sumy neapolitańskie" nie wchodzi do języka polskiego
 • resztkami sił Bona nadal przeciwstawia się Francuzom i wciąż poprzez doradzanie wzmacnia władzę syna
środa, 13 lutego 2013

Zapraszam wszystkich do komentowania, na razie moje pomysły są następujące:

 • Republika Weimarska nadal jest pogrążona w kryzysach gospodarczych
 • Niemcy nadal są zdemilitaryzowane i nadal przestrzegają traktatu wersalskiego
 • nie pojawia się faszyzm - brak prześladowań Żydów, brak silnej centralnej władzy
 • kłopoty gospodarcze powodują że wśród społeczeństwa niemieckiego popularny staje się komunizm
 • roszczenia terytorialne nadal jednak istnieją - problematyczny jest nadal korytarz gdański, sytuacja Niemców w Sudetach, itd.
 • II Rzeczpospolita narażona jest jedynie od wschodu, gdyż Niemcy pozostają nadal słabe i podzielone politycznie i gospodarczo
niedziela, 03 lutego 2013

 • we Francji utrzymuje się przez pewien jeszcze czas ustrój republikański
 • brak blokady kontynentalnej Anglii
 • Francja nie radzi sobie z koalicjami antyfrancuskimi mającymi za cel zniszczenie republikańskiego systemu władzy we Francji
 • wojska którejś z kolei antyfrancuskiej koalicji wkraczają do Paryża i Francja staje się z powrotem monarchią absolutną
 • Francja jest przez pewien czas okupowana przez wojska koalicji antyfrancuskiej
 • nie odbyłyby się bitwy: pod Trafalgarem, Austerlitz i Waterloo (ale jakieś inne wielkie bitwy na pewno by były)
 • brak pochodu Francji przez Europę
 • nie ma kongresu wiedeńskiego i tym samym zaborcy utrzymują we władaniu taki sam stan posiadania na ziemiach polskich jak w 1795 roku po trzecim rozbiorze
 • nigdzie nie zostaje wprowadzony kodeks Napoleona 

 • Rzeczpospolita nie odzyskuje Inflant, Połocka i Wieliża od Moskwy
 • brak reformy wojskowej - nie powstaje piechota wybraniecka
 • nie powstaje Trybunał Koronny i Trybunał Litewski
 • nie powstaje Akademia Wileńska
 • w Rzeczypospolitej nie zostaje wprowadzony kalendarz gregoriański (lub wprowadza go na drodze reform wewnętrznych inny monarcha elekcyjny)
wtorek, 29 stycznia 2013 

 • nie powstaje kościół ewangelicko - augsburski
 • brak wojen religijnych
 • reformacja nie dotyka Kościoła Rzymsko - Katolickiego, lub opóźnia się o kilkadziesiąt lat 
 • brak wojny chłopskiej w Rzeszy
 • Zwingli i Kalwin mają mniej zwolenników
 • pierwsze Biblie w językach narodowych powstają na masową skalę kilkadziesiąt lat później
 • reformacja opóźnia się o kilkanaście - kilkadziesiąt lat i ma mniejszy zasięg (sama reformacja bez Lutra raczej by "wybuchła" dzięki Kalwinowi i Zwinglemu)
niedziela, 20 stycznia 2013 • brak okupacji Południa przez wojska Północy
 • brak wprowadzenia poprawki do konstytucji znoszącej niewolnictwo
 • okupacja terenów Północy przez wojska konfederackie
 • dalsze prześladowania ludności czarnoskórej
 • nie powstaje Ku-Klux_Klan
 • zwiększa się znaczenie gospodarcze i polityczne Południa
 • rozwój przemysłowy Północy zmniejsza się
środa, 16 stycznia 2013Konrad Mazowiecki nie sprowadza Krzyżaków do Polski:

 • pogranicze mazowiecko - pruskie stale narażone jest na najazdy pogańskich Prusów
 • wojny pograniczne powodują wyniszczanie pogranicza, Mazowsza i Pomorza
 • polscy książęta dzielnicowi, a po zjednoczeniu władcy Polski organizują krucjaty na Prusów
 • Prusowie przetrwali do czasów dzisiejszych
 • nie powstaje Zakon Krzyżacki a potem w jego miejsce nie powstają Prusy, skutkiem czego nie dochodzi do rozbiorów Polski
czwartek, 10 stycznia 2013

 Zygmunt August

 • nie ma elekcji
 • nie ma artykułów henrykowskich i tym samym szlachta i magnateria nie obrastają w potęgę
 • dynastia Jagiellonów nie wymiera
 • Litwa nie zostaje przyłączona do Korony
 • Litwa nadal w unii personalnej z Koroną (nie dochodzi do unii realnej z Litwą)
 • Reformacja w Rzeczypospolitej przybiera na sile
 • powstaje Kościół Narodowy oparty na kalwinizmie i luteranizmie
 • nie dochodzi do unii brzeskiej
 • Małopolska w większości staje się kalwińska a Wielkopolska luterańska
środa, 09 stycznia 2013 

 • bierze ślub z Wallis Simpson która zostaje księżną małżonką (małżeństwo morganatyczne - dzieci z takiego związku nie dziedziczą tytułów i wszelkich praw spadkowych po ojcu)\narasta konflikt pomiędzy żądnym autentycznej władzy królem a rządem
 • następuje podział w brytyjskim społeczeństwie na zwolenników i przeciwników króla
 • Edward coraz bardziej obnosi się ze swymi pronazistowskimi sympatiami
 • Wielka Brytania nie przystępuje do II wojny światowej
 • - król opowiada się po stronie Hitlera
 • potężne kryzysy rządowe wywoływane przez króla skutkują demonstracjami ulicznymi pomiędzy jego zwolennikami a zwolennikami rządu
 • wybucha wojna domowa pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami króla
wtorek, 08 stycznia 2013 • nie ma Holocaustu
 • brak dominacji USA i ZSRR
 • nie giną ludzie - ocalonych zostaje kilkadziesiąt milionów istnień
 • nie powstaje ONZ
 • nie upada faszyzm w Europie i Azji Wschodniej
 • brak zmiany granic w wielu państwach
 • nie pojawiają się nowe państwa
 • brak kryzysu w koloniach
 • brak rozwoju komunizmu w wielu państwach
 • Polska pozostaje państwem wielonarodowościowym
 • brak szybkiego rozwoju technicznego
poniedziałek, 07 stycznia 2013 

 • Polska nie odzyskuje niepodległości
 • Kobiety, które w czasie nieobecności mężów pracowały w fabrykach równie ciężko jak mężczyźni, nie walczą i nie uzyskują miedzy innymi praw wyborczych i nie walczą o większą emancypację
 • brak ogromnych strat wśród ludności cywilnej i wśród armii walczących w I wojnie
 • nie wybucha rewolucja w Rosji
 • na mapie Europy nie pojawiają się nowe państwa takie jak: Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa Estonia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Finlandia
 • brak szybkiego rozwoju techniki wojskowej
 • nie przestają istnieć takie państwa jak: Rosja, Austro - Węgry, Prusy
 • w Europie nie znikają takie dynastie jak: Habsburgowie, Hohenzollernowie, Romanowowie
sobota, 05 stycznia 2013

Plik:Elizabeth1England.jpg źródło zdjęcia: Wikipedia

- W Anglii nie zapanowałaby religia protestancka, nastąpiłby powrót do katolicyzmu

- Królowa Szkocji Maria Stuart nie zostałaby ścięta

- Anglia nie stworzyłaby podstaw swej potęgi morskiej

- skutkiem tego kolonie Anglii w Ameryce Północnej przypadłyby Hiszpanii i Francji - nie powstałaby ani Kanada, ani Stany Zjednoczone

- Anglia pozostałaby małym wyspiarskim królestwem, z czasem w unii personalnej ze Szkocją - w tym duecie środek ciężkości państwa mógł się z czasem przesunąć na północ właśnie, do Szkocji

piątek, 04 stycznia 2013Nie wybucha powstanie warszawskie 

- armia radziecka wcześniej szturmuje linię Wisły i tym samym wcześniej dociera do Berlina

- Warszawa nie zostaje zniszczona

- ludność Warszawy unika wypędzenia i obozów koncentracyjnych

- POLSKA ZOSTAJE KOLEJNĄ REPUBLIKĄ ZWIĄZKU RADZIECKIEGO

niedziela, 23 grudnia 2012

Pomnik cara Aleksandra w Helsinkach, źródło: http://pl.123rf.com/photo_8228973_pomnik-cara-rosyjskiego-alexander-sekundy-w-helsinkach-w-finlandii.html

- kolejni carowie Rosji są królami polskimi

Polacy zamiast tracić siły na powstania angażują się mocniej w gospodarkę

- autonomiczne Królestwo Polskie miałoby podobną, szeroką autonomię jak w tym samym czasie Finlandia pod berłem carów

- carom rosyjskim wystawiane są w Kongresówce pomniki

- najwyższe klasy społeczne ulegają stopniowej rusyfikacji

Królowa Jadwiga, źródło: http://urszula.ovh.org/pisma_jadwiga.html

- oczy polskiej polityki zwrócone by były na Zachód a nie na Kresy ani na Wschód

- Królestwo Polskie znalazłoby się w orbicie wpływów niemieckich

- dynastia Habsburgów nie wymarłaby i poprzez to  Królestwo Polskie uniknęłoby monarchii elekcyjnej bo monarchia dziedziczna zostałaby zachowana

-pogańska Litwa przyjęłaby  chrzest z rak Moskwy i stałaby się prawosławna

- pomiędzy Polską a Rosją znajdowałaby się Litwa, która byłaby dla nas "pasem bezpieczeństwa" przed zamiarami Moskwy

 

czwartek, 13 grudnia 2012

A. wojska Układu Warszawskiego wkraczają do Polski

B. wojska Układu Warszawskiego nie wkraczają do Polski, a proces demokratyzacji przybiera na sile

A Wy jak myślicie?

Portrait

zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.s9.com/Biography/Wojciech-Witold-Jaruzelski

środa, 12 grudnia 2012

Bitwa pod Wiedniem, źródło: http://4.s.dziennik.pl/pliki/908000/908904.jpg

No właśnie: spróbujmy sobie to wyobrazić: Jan III Sobieski nie udziela wsparcia wojskowego Wiedniowi - Wiedeń pada a przed Turkami stoi otworem nie tylko cała Austria ale i też Rzesza Niemiecka. Tym samym w sto lat później NIE DOCHODZI DO ROZBIORÓW POLSKI. Łatwiej by nam było walczyć z Turkami niż być wydanym na pastwę dyplomacji państw zaborczych.

wtorek, 04 grudnia 2012

Powszechnie wiadomo, że w sierpniu 1939 roku nasi sojusznicy: Wielka Brytania i Francja mamiły nas sojuszem wojskowym z powodu lęku wyżej wymienionych przed agresją Hitlera. W ten sposób nasi "sojusznicy" popchnęli nas w kierunku wojny. Wielka Brytania i Francja dobrze wiedziały, ze jeśliby Polska "dogadała" się z Hitlerem - czyli przystała na niemieckie żądania - Hitler uderzyłby na Zachód a nie na Polskę. 

No właśnie: przyjmijmy, że :

1.Polska w sierpniu 1939 roku oddaje "korytarz" Niemcom:

2. nie dochodzi do podpisania paktu Ribbentrop - Mołotow

3. Hitler 1 września 1939 roku uderza na Francję

4. Anglia ogranicza się jedynie do wypowiedzenia wojny

5. Polska zyskuje na czasie

6. Nie dochodzi do agresji radzieckiej na Polskę

 

Prawdopodobnie jednak przystanie na żądania niemieckie oznaczałoby dla Polski również przystąpienie do paktu faszystowskiego Berlin - Rzym - Tokio, a tym samym konieczność wspólnego z Niemcami uderzenia w 1941 roku na ZSRR, co - znając koleje wojny - stawiałoby nas w jednym rzędzie z Niemcami - Armia Czerwona idąc na zachód potraktowałaby nas jak Niemców...


wtorek, 27 listopada 2012

Scenariusz 1 – trwające w pogaństwie plemiona dorzecza Wisły i Odry są siłą chrystianizowane przez Czechów i Niemców, i dziś mówimy po niemiecku

Scenariusz 2– pogańska wiara i zagrożenie z zachodu powodują zjednoczenie ziem polskich i utworzenie pogańskiego państwa w dorzeczu Wisły i Odry, a następnie przyłączenie do niego Wieletów na zachodzie, Pomorzan na północy, Prusów na północnym wschodzie. Z czasem Mieszko przyłącza także pogańskie Grody Czerwieńskie, Ruś i tereny Litwy – prawdopodobne byłoby tutaj nie tyle zjednoczenie co jakaś Federacja/ Związek pogański - i w ten oto sposób bylibyśmy dziś poganami (tak potężny związek pogański miałby siłę do odparcia zagrożenia od południa i z zachodu)

 

 

| < Listopad 2014 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
O autorze
stat4u PageRank Blogi Lubię czytać